Matilda Karlsson

Om mig

Namn: Matilda Karlsson
Gör: Jobbar med digitalt kulturarv på Riksantikvarieämbetet.
Bakgrund: Museolog med inriktning på webb, speciellt intresserad av sociala medier och deltagarkultur. Min kandidatuppsats om svenska museers användning av webb 2.0 och magisteruppsats om bevarande av digitalt kulturarv finns att läsa här på sidan.

Kontakt

E-postadress: matilda@ritkontoret.com
Twitter / Facebook / LinkedIn

Twitter-uppdateringar

    Följ mig på Twitter

    matilda@ritkontoret.com